Táborníci – II. a III. turnus denného letného tábora je obsadený!!!!!!

Prosíme rodičov, ktorí nám poslali prihlášky, aby zrealizovali platbu do 5.5.2017, inak posúvame miesto ďalším. Ďakujeme za pochopenie.

letný tábor

Záväzná prihláška

Organizačné pokyny

Časový harmonogram aktivít