Výsledková listina kat. P3, P4, P5

Výsledková listina kat. P6, P7, P8

POZVÁNKA NA OK Pytagoriády

Záväzná prihláška súťažiaceho do okresného kola v šk. r. 2016/2017

Propozície

Organizačný poriadok