Výsledková listina OK Olympiády v nemeckom jazyku, 27. ročník, šk.r. 2016/2017 – kategória 1B

Metodicko – organizačné pokyny 27. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v šk. roku 2016/2017
Pozvánka na okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka v šk. roku 2016/2017
Záväzná prihláška súťažiaceho do okresného kola v šk. roku 2016/2017