Výsledková listina OK FO kat. E

Výsledková listina OK FO kat. F

Záväzná prihláška súťažiaceho do okresného kola v šk. r. 2016/2017