Výsledková listina OK Dejepisnej olympiády, 9. roč. – kategória C, D, E, F

OK DO usmernenie

Pozvánka na okresné kolo Olympiády z dejepisu v šk. roku 2016/2017

Záväzná prihláška súťažiaceho do okresného kola v šk. r. 2016/2017