Výsledková listina OK CHO kat. D

ZMENA TERMÍNU ŠK CHO KAT. C

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/zmena-terminu-sk-cho-kat-c.alej?ind=

6. 2. 2017  IUVENTA

Zmenili sme termín školského kola Chemickej olympiády, kategórie C z 27. 4. 2017 na 28. 4. 2017. Dôvodom bol prekryv termínov školského kola ChO kat. C s termínom krajského kola ChO kat. D. O zmenu termínu dodatočne požiadal predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády.

Záväzná prihláška súťažiaceho do okresného kola v šk. r. 2016/2017