Prihlášky do krúžkov v šk. r. 2017/2018 sú TU !!!!

 Odovzdať ich môžete osobne od 3. 6. 2017

 

 

predmetové olympiády a umelecké súťaže

Rozvrh krúžkov