Prihlášky do krúžkov v šk. r. 2017/2018 sú TU (vo formáte .pdf)!!!!

prihlášky na priame vypisovanie vo formáte .docx

 Predlžujeme termín odovzdania prihlášok do 19.9.2017 !!!!!!!!!!!