DARUJTE  CVČ 2% Z DANÍ

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú Centrum voľného času a darujú mu 2 % svojich daní. Finančné prostriedky sú využívané na prácu jednotlivých ZÚ, príležitostné aktivity a tábory.

http://cvctn.sk/wp-content/uploads/2017/02/2-z-daní.docx

Ponuka jarného tábora je na svete 🙂

http://cvctn.sk/tabory/